Aphendrika
Karpaz yarımadasının kuzey kıyısında, Karpaz köyünün kuzeydoğusunda yer alır. Kent M.Ö. 2. yy’da Kıbrıs’ın altı önemli kentinden biridir. Kente ait kale, kaya mezarlıkları, tapınak ve bugün dolu olan bir liman tespit edilmiştir. 8. yüzyıldan itibaren Kıbrıs üzerine yapılan Arap akınlarının artması üzerine önceki dönemlere nazaran daha küçük kiliseler yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde inşa edilen kiliseler arasında yer alan üç tanesi Aphendrika yakınlarında yer alır. Bunlardan ilki olan Ayios Georgios Kilisesi 10. yy’da yapılmış, tek kubbeli bir kilisedir, apsiti iki parçadan oluşur. İkinci kilisenin adı Panaya Chrysiotissa Kilisesi olup 6. yy’da inşa edilmiştir, Araplar tarafından tahrip edilmesinin ardından 10. yy sonunda yenilenmiştir. Ahşap tavanı yerine beşik tonozlu bir tavan yapılmıştır. Orta Çağ’da yeniden yıkılan kilise son olarak 16. yy’da inşa edilmiştir. Bu üç kilise arasında daha iyi durumda olan üçüncüsü yine 6. yy’da yapılan Panaya Asomatos Kilisesidir. Bu kilise de Arap akınları nedeniyle yıkıldığı için 10. yy’da yenilenmiştir.
Lütfen bekleyiniz