St. George Kilisesi (Grek)
Oldukça büyük ve güzel bir yapıdır. Güney tarafında iki apseli ve duvarlarında resim izleri bulunan küçük bir Bizans katedralinin kalıntıları yer almaktadır. Bu kilise bir zamanlar Ortodokslar tarafından kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda Salamis Başpiskoposu St. Epiphanios'un (MS. 310- 406) tüm mücevheratları ile burada gömülü olduğu öne sürülmektedir.
Lütfen bekleyiniz