Agios Evlalios ve Agios Evlambios Kiliseleri
Bu iki kilise de Akhiropiitos Manastırı gibi Lambousa yarımadasında yer alır. Lambousa’nın ilk psikoposuna adanmış olan Agios Evlalios Kilisesi 16. yüzyılda daha erken bir kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde ayakta kalan Franko-Bizans stilindeki kilisenin daha büyük bir kompleksin parçası olduğu, deniz tarafındaki mozaik döşemeden anlaşılır. Bu kiliseden daha içeride yer alan Agios Evlambios kilisesi ise, kayaya oyulmuş bir şapeldir. Antik bir taş ocağının kalıntıları içine oturan bu yapı tek bir kireçtaşı bloktan ibarettir. Geç Roma döneminde katakomba dönüştürülen yapının içinde yaşlı bir şehit olan Evlambios’un mezarı da bulunmaktadır. 1902 yılında bulunan çok sayıda altın ve gümüş eşyadan oluşmuş “Lambousa Hazinesi” burada ele geçmiştir. Söz konusu kolleksiyon 627-630 yılları arasına tarihlenmekte ve Arap akınlarından kaçanlar tarafından buraya gömüldüğü düşünülmektedir. Kolleksiyon günümüzde Limasol Ortaçağ Müzesi, New York Metropolitan ve Londra British Museum’un da dahil olduğu birçok müzeye dağılmış durumdadır.
Lütfen bekleyiniz