Buffavento kalesi
Konum/Tarihçe: Beşparmak Sıradağları üzerindeki üç kaleden biri olan Buffavento kalesi, Girne'nin doğusunda, Çatalköy sırtlarında yer almaktadır. Denizden 950 metre yüksekte kurulmuş olan bu kale bu nedenle Kıbrıs'ın en yüksekte kurulmuş kalesi ünvanına sahiptir. Gerek yüksekliği gerekse kurulduğu alanın oldukça sarp olması nedeni ile aynı savunma hattının parçası olan diğer kalelere nazaran ulaşılması en zor olanıdır. Kale çok rüzgarlı bir tepeye kurulduğu için "rüzgardan korkmayan" anlamına gelen "Bufavento" adını almıştır. Kalenin tam yapım tarihi bilinmemekle birlikte, Aslan Yürekli Richard Kıbrıs'ı ele geçirdiği zaman bahsi geçmektedir. Bununla birlikte Girne Kalesi ve dağlarda kurulmuş olan diğer iki kale ile çağdaş olması beklenir. Lüzinyanların döneminde (1192 - 1489) kale hapishane olarak kullanılmıştır; adı da "Aslan Şatosu" olarak geçmektedir. Venedik döneminde, adanın savunması için kıyı şehrindeki kaleler önem kazandığından, Buffavento kalesi ihmal edilmiştir.

Plan: Kale, Aşağı ve Yukarı Kale olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Aşağı Kale'nin kemerli bir girişi vardır. Girişin karşısındaki odalarda erzak saklanır ve bir kısmı da yatakhane olarak kullanılırdı. Odaların altında bir de su sarnıcı bulunmaktadır. Yukarı Kale'nin kapı ve oda kemerlerindeki, kırmızı tuğla işçilik Bizans tarzındadır. Burada bulunan kiliseden geride az bir kalıntı vardır. Kaleden güneye bakıldığında Trodos dağları ve Lefkoşa'nın tüm güzelliğini görmek mümkündür.

Efsane: Diğer kalelerde olduğu gibi Buffavento kalesi ile ilgili olarak anlatılagelen bir efsane vardır. Efsaneye göre, Kıbrıs Tapınak Şövalyelerinin egemenliğine girdiği zaman cüzzamlı bir Bizans prensesi ve aynı hastalığa yakalanan köpeği Bufavento kalesine kapatılır. Bir süre sonra prenses köpeğinin derisinin yavaş yavaş iyileştiğini fark eder. Bunun üzerine köpeğini takip eden prenses, köpeğinin her sabah kalenin aşağılarındaki bir kaynakta yıkandığını görür. Kendisi de aynı kaynakta yıkanmaya başlayan prensen tamamen iyileşir ve kaynağın bulunduğu yere, bugün Ayios Ionnis Chrysostomos Manastırı olarak bilinen tapınağı yaptırır.




Lütfen bekleyiniz