Kirsokava (Chrysokava)
Kirsokava olarak anılan bu kayalık bölge Girne Kalesinin 1 kilometre doğusunda, denize uzanan kayalık bir burundur. Burası Roma Döneminde mezarlık alanı olarak kullanılmış, daha sonraları ise, muhtemelen Girne Kalesinin ve limanın inşaasında kullanılan taşların temin edildiği bir taş ocağına dönüşmüştür. Erken Hristiyanlık döneminde bir tapınım alanı olarak kullanılan alana, Bizans döneminde Agia Mavra kilisesi inşa edilmiştir. Taş işçiliği ve çok az bölümü korunmuş olan duvar resimlerine dayanarak kilisenin 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.
Lütfen bekleyiniz