Lambousa/Lapithos
Girne’nin batısında, Alsancak (Karava) yakınlarında, bir yarımada üzerinde yer alan Lambousa, adadaki on krallıktan birisidir. Kentin, Yunanistan’ın güneyindeki Lakonya’nın bir kolonisi olarak M.ö. 2. binyılın hemen sonlarında kurulduğu bilinse de, kazılar sonucunda M.ö. 3. binyıla değin giden kalıntılara ulaşılmıştır. M.ö. 333 yılında Büyük İskender’in Tyre’yi kuşatmasına Lambousa kralının 200 gemi ile ona yardım sağladığı bilinmektedir. Roma Döneminde de parlak günler yaşayan Lambousa kenti yaklaşık onbin kişilik nüfusu ile bir ticaret kenti idi. 7. yüzyıldan itibaren Arap akınları nedeni ile kentteki huzur bozulmuş, halk yavaş yavaş yamaçlara doğru çekilmiştir. Öyle ki, Arapların yenildiği 965 yılına gelindiğinde kent tamamen terk edilmiştir. Günümüzde kente dair görülebilecek kalıntılar balık havuzları, kaya mezarları ve çok az bölümü korunmuş olan kent surlarından ibarettir. Deniz kıyısındaki kumtaşı kayalıklara oyulmuş balık havuzları kendi türleri arasında bilinen en erken örneklerdendir.
Lütfen bekleyiniz